November 2023

Wees goed voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Werk jij al volgens de huidige bouw- en installatie richtlijnen en documenteer je dit correct? Dan is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, die op 1 januari 2024 ingaat in Nederland, geen reden tot zorg voor jou. Ook verbouwingen vallen onder deze wet, maar dit deel van de wet treedt pas op 1 januari 2025 in werking. In dit artikel vertellen wij alles wat je moet weten over de Wkb. Zoals: Wat is de Wkb? Wat zijn de richtlijnen van deze wet? Waar moet je als installateur op letten? En hoe kan 2Solar jou ondersteunen wanneer deze wet in werking treedt?
 

Wat is de Wkb? 

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft als doel het toezicht en de controle in de bouwsector, waaronder ook de installatie van zonnepanelen valt, te versterken. Na enig uitstellen wordt begin 2024 de Wkb ingevoerd. Hierdoor zijn zowel consumenten als bedrijven voortaan verplicht om onafhankelijke kwaliteitscontroleurs in te zetten voor projecten die een vergunning vereisen. Deze controleurs begeleiden en controleren het gehele proces van planvorming tot oplevering.
 

Waar moet je als installateur op gaan letten? 

Dit betekent dat je als installateur verantwoordelijk bent voor het aantoonbaar naleven van alle geldende regels en normen, een vereiste waarmee de overheid de naleving van de regels binnen de bouw- en installatiesector waarborgt.
 

Bereid je goed voor met behulp van 2Solar 

Wil je goed voorbereid zijn op de nieuwe bouwwet? Onze software kan jou daarbij ondersteunen. De Oplevering Module van 2Solar stelt je in staat om eenvoudig bewijslast te verzamelen en controle uit te oefenen over je installatieprojecten. Met onze digitale checklist kun je projecten snel, efficiënt en foutloos afronden, direct vanaf je tablet of smartphone.

Meer weten over de Wkb of over hoe 2Solar hierbij kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op.