Oktober 2023

Navigeer door Scope 12: Informatie en Richtlijnen

Scope 12 Keuring

In aansluiting op het Scope 12 Webinar, georganiseerd door 2Solar & Esdec in september, presenteren we een informatief artikel dat dieper ingaat op de wat Scope 12 precies is, de eventuele verplichtingen, en praktische stappen om dit voor jouw organisatie te implementeren.

Wat is Scope 12?

Scope 12 is een methode voor het beoordelen van de complete zonnestroominstallatie en brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart. Deze inspectie is in het leven is geroepen omdat er aanhoudende problemen bleven optreden met betrekking tot de kwaliteit van zonnestroominstallaties. Verzekeraars hebben Scope 12 keuringen geïntroduceerd om de vereiste niveaus van veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Een inspectie wordt uitgevoerd volgens de eisen van NEN 1010 en de SCIOS Scope 12 richtlijnen. De regeling van deze inspectie is in SCIOS Scope 12 samengevoegd tot één duidelijk format. Het voornaamste doel van de inspectie is om schade aan een zonnestroominstallatie door brand en schade door storm te verminderen of voorkomen.

Is een Scope 12 keuring verplicht?

Een Scope 12 keuring is voornamelijk bedoeld voor nieuwe- en grote installaties. De keuring is niet verplicht maar kan wel een doorslaggevende rol spelen in het de goedkeuring of verlenging van bijvoorbeeld een verzekeringspolis. Om die reden is Scope 12 ook toepasbaar op kleinere installaties. Laat na de oplevering van de installatie een SCIOS Scope 12 keuring uitvoeren en eventuele gebreken herstellen. Gecertificeerde bedrijven en inspecteurs spelen een essentiële rol bij de implementatie ervan. 

Een Scope 12 keuring aanvragen 

Een Scope 12-keuring kan snel worden geregeld met behulp van 2Solar. Wij beschikken over de tools die zo ingericht kunnen worden zodat u conform Scope 12 een oplevering kunt doen. Hiervoor heeft u de Schouw- en Opleveringsmodules van 2Solar nodig. Deze modules maken het mogelijk om de juiste informatie en formulieren te verzamelen die de inspecteur nodig heeft voor de keuring.

Schouw en Scope 12

Met de Schouwmodule van 2Solar kunt u een nulmeting van een woning maken en alle belangrijke informatie vaststellen die nodig is voordat de inspectie wordt uitgevoerd. Er wordt aan de voorkant kritisch gekeken naar de technische haalbaarheid van een PV-installatie. In onderstaande lijst staat de vereiste informatie die voorafgaat aan de Scope 12 keuring. Deze informatie dient genoteerd te worden op het schouwformulier:

 • Het legplan van de zonnepanelen

 • Het ballastplan c.q. fixeerplan

 • Het kabelplan (> 1streng)

 • Bij meer dan 50 panelen: de verklaring van het constructiebureau dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan
  dragen, inclusief de constructie-berekeningen

 • Installatiegegevens zoals installatieschema’s en installatietekeningen

 • Technische gegevens omvormer(s) en PV-panelen

Oplevering en Scope 12

Vervolgens kan de Opleveringmodule worden gebruikt om de benodigde informatie vast te leggen die belangrijk is na de installatie en keuring. Na de installatie wordt er namelijk steekproefsgewijs een aantal metingen uitgevoerd door een inspecteur. Een PV-installatie wordt onder andere beoordeeld op de volgende punten:

 • Of het aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen voldoet

 • Of het aan de eisen van de fabrikant voldoet

 • Of het geïnstalleerd is volgens NEN 1010

 • Of het geïnstalleerd is volgens de instructies van de fabrikant

 • Of het geen (brand)gevaar is voor het gebouw, personen en de omgeving

Wilt u Scope 12-keuringen laten uitvoeren bij uw klanten? Dan heeft u de Schouw- en Opleveringsmodules nodig. Als u deze modules niet heeft, raden wij u aan om contact op te nemen met uw accountmanager of onze supportafdeling.

Scope 12 Webinar terugkijken?

In september heeft 2Solar met Esdec een Webinar georganiseerd in het kader van Scope 12. Tijdens deze Webinar werden er methoden besproken om veiligheid bij zonnestroom installaties te verbeteren.

Heeft u de Webinar gemist en wilt u deze graag terugkijken? Dat kan via onderstaande knop.

Onze sprekers hebben het onder andere gehad over:

 • Het belang van veiligheid in zonnestroom installaties

 • Voordelen van Scope 12 inspecties, zoals verminderd brandrisico en verbeterde continuïteit

 • De rol van Esdec in de veiligheid van zonnestroom installaties

 • Hoe 2Solar ondersteunt in het efficiënt uitvoeren van inspecties